Hållbarhet & Miljö

Kvalitet- och miljöpolicy


På Ekmans Hedesunda vill vi leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet kombinerat med ett säkerhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. Det är viktigt för oss att hålla nere miljöpåverkan så mycket som möjligt genom olika åtgärder.
Vi ska vid varje tillfälle erbjuda marknaden miljöeffektiva transporter med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets resurser. Vi ska bedriva verksamheten och utveckla våra uppdrag så att miljöpåverkan blir så liten som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
 
Vi har en modern maskinpark med miljömotorer och använder biologisk hydraulolja. Vi hanterar våra fordon och restprodukter på ett ansvarsfullt sätt. Vår personal utbildas kontinuerligt enligt gällande lagar och efter kunders önskemål. Vi dokumenterar och följer också upp alla eventuella avvikelser, jobbar utifrån den feedback vi får och försöker att vara i framkant med ny teknik.