Hållbarhet & Miljö

Kvalitet- och miljö-policy


På Ekmans Hedesunda vill vi leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet kombinerat med ett säkerhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. Det är viktigt för oss att hålla nere miljöpåverkan så mycket som möjligt genom olika åtgärder.
 
Vi har en modern maskinpark med miljömotorer och biologisk hydraulolja, vi hanterar våra fordon och restprodukter på ett ansvarsfullt sätt. Vår personal utbildas kontinuerligt enligt gällande lagar och efter kunders önskemål. Vi dokumenterar och följer också upp alla eventuella avvikelser, jobbar utifrån den feedback vi får och försöker att vara i framkant med ny teknik.