Fair Transport

Fair Transport


På Ekmans vill vi följa med i utvecklingen, men vi vill göra det på ett hållbart sätt. Vi har därför bestämt oss för att bli certifierade hos Fair Transport.
Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Certifieringen säkerställer att vi utför transporterna ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Tillsammans kan vi skapa en trygg och hållbar framtid!