Ekmans verkstad i Gävle

Under 2018/2019 etablerade Ekmans en filial vid Ersbo industriområde i Gävle och där har nu åkeriet sin bas. En ny och fin kontorsanläggning samt en ny verkstadsanläggning har byggts under 2019/2020 och har nu tagits i drift. I den nya verkstaden för lastbilar och maskiner erbjuds reparationer och service.